Coaching betekent dat een persoon of bedrijf handvatten en/of begeleiding krijgt om zichzelf of de onderneming te verbeteren. Dit kan te maken hebben met geld verdienen maar hoeft niet. Een personal coach kan iemand begeleiden op het werk maar ook om een doel te bereiken zoals veel kilo’s afvallen of sportprestatie’s te verbeteren. Een goede coach weet waar hij het over heeft. Hij of zij zal opleidingen hebben gevolgd om bijvoorbeeld een bedrijf tot een succesvolle onderneming te laten zijn. Een expat coach kan een persoon begeleiden die er over denkt om in het buitenland te gaan werken.

Business coaching

Business coaching richt zich binnen een bedrijf op pragmatisch en gericht te werk gaan. Een aantal zaken die onder de loep worden genomen om het bedrijf weer succesvol te laten zijn;

  • Personeelsbeleid en marketing
  • De financiën
  • Organisatiestructuur
  • Strategie en leiderschap

Bij een goede business coaching van een onderneming wordt dus gekeken of de juiste dingen worden gedaan en of de juiste mensen aan het werk zijn. Wanneer fout wordt gewerkt in een bedrijf kan dit ten koste gaan van de te behalen winst die nodig is om de onderneming draaiende te houden.
Ook voor startende ondernemers is het zinvol een business coach in de arm te nemen. Wanneer je een bedrijfje wilt beginnen loop je tegen allerlei vraagstukken aan waar een coach je mee kan helpen.

Personal coach

En Personal coaching kan op verschillende manieren toegepast worden. Binnen een bedrijf kan het nodig zijn om mensen weer geïnteresseerd te krijgen met waar ze mee bezig zijn. Weer hart krijgen voor de zaak en manieren vinden om op een andere manier te gaan werken. Uitgangspunten kunnen zijn;

  • Communicatie naar collega’s en baas
  • Hoe kom ik zelf over?
  • Zelfvertrouwen ontwikkelen en omgaan met stressvolle situatie’s
  • Integreren van timemanagement
  • Hoe vindt je de gezonde balans in je werk
  • Zorgen voor meer bezieling in je werk